วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การตั้งสายพิณ

การตั้งสายพิณ
ตัวอย่างการตั้งสายพิณแบบต่างๆ (กรณีเป็นพิณสามสาย)
แบบมาตรฐาน กรณีใช้โน้ตเพลงคีย์ลายน้อย
 แบบมาตรฐาน กรณีใช้โน้ตเพลงคีย์ลายใหญ่

*** พิณสองสาย ก็ตั้งสายเหมือนกันนี้ แต่ไม่มีสายที่3 เท่านั้น
ตั้งเพื่อสะดวกต่อการเล่นลายลำเพลินเต็มรูปแบบ (ลายใหญ่)
 ตั้งเพื่อสะดวกต่อการเล่นเพลงลูกทุ่ง (ลายใหญ่)

หมายเหตุ : ขั้นแบ่งเสียงที่เป็นเส้นประ หมายถึง ขั้นแบ่งเสียงที่ติดเพิ่ม ขึ้นอยู่กับมือพิณแต่ละคน
ที่มาจาก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น